Hoe pak je verduurzaming aan in je organisatie? Intergamma vertelt!

Hoe pak je verduurzaming aan in je organisatie? Intergamma vertelt!

In deze podcast helpen we je op weg met verduurzaming van je organisatie en de voorbereiding op de komende CSRD met de hulp van Sustainability Director Margreeth Pape van Intergamma, beter bekend als de GAMMA en Karwei. We bespreken de bouwstenen van Intergamma’s duurzaamheidsmanagement en rapportagetraject. Zoals het bepalen van duurzaamheidsambitieniveau, het uitvoeren van een materialiteitsanalyse, het stellen van en committeren aan doelen en doelstellingen. En het betrekken van de organisatie bij de komende duurzaamheidsreis.

Bouwstenen van Duurzaamheidsmanagement

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • Duurzaamheidsambitieniveau: Intergamma bepaalt haar ambitieniveau voor duurzaamheid door te focussen op de kernwaarden en strategische doelstellingen van de organisatie. Het doel is om duurzaamheid te integreren in alle bedrijfsprocessen.
  • Materialiteitsanalyse: Een grondige materialiteitsanalyse is cruciaal voor het identificeren van de meest relevante duurzaamheidsthema’s. Dit helpt bij het prioriteren van initiatieven die de grootste impact hebben.
  • Doelstellingen en Engagement: Het stellen van duidelijke, haalbare doelen is essentieel. Hierbij is het van belang dat de hele organisatie wordt betrokken, zodat iedereen zich inzet voor de verduurzaming voor, in dit geval, Intergamma.
  • CSRD Voorbereiding: Voorbereidingen die Intergamma treft om te voldoen aan de nieuwe CSRD-rapportagevereisten zijn van groot belang. Dit omvat het aanpassen van interne processen en het verbeteren van de dataverzameling om transparantie en verantwoording te waarborgen.

Duurzame Innovatie en Verantwoordelijkheid

Margreeth Pape legt uit hoe Intergamma haar duurzaamheidsstrategie ontwikkelt en implementeert. De nadruk ligt op innovatie en verantwoordelijkheid binnen de bedrijfsvoering. Dit betekent dat duurzaamheid niet alleen een bijzaak is, maar een integraal onderdeel van de strategie.

Luister en Leer

Luister naar deze aflevering en ontdek hoe Intergamma duurzame innovatie en verantwoordelijkheid integreert in hun bedrijfsvoering. Leer van hun ervaringen en krijg praktische tips om zelf aan de slag te gaan met verduurzaming in jouw organisatie.

Leave a Comment